Dignify z.ú.

Realizujeme projekty se zaměřením na využití IT ve vzdělávání.
Dignify je nezisková organizace - zapsaný ústav.

Představení Dignify

Dignify je výzkumně-vzdělávací organizace zaměřující se na využití informačních technologií ve vzdělávání. Podporujeme aktivity vedoucí k přenosu informací a znalostí, aktivity informatizující, rozvíjející na znalostech postavenou společnost.

Vytváříme vzdělávací programy pro osoby se speciálními potřebami, sluchově i mentálně postižené nebo jinak sociálně hendikepované, připravujeme vzdělávací portál Online Univerzita a angažujeme se také v programech dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Věříme, že využití moderních technologií je základem pro budoucnost kvalitního vzdělávání a úspěšného rozvoje společnosti.

Cíle Dignify

Rozvoj informačních oborů prostřednictvím odborné a vzdělávací činnosti

Osvěta, vzdělávání a propagace vedoucí ke zlepšení využívání informací a tvorbě nových znalostí.

Pomoc znevýhodněným spoluobčanům s rozvojem jejich možností a zapojením do společnosti.

Optimalizace systému E-ABA

Cílem projektu je rozšíření aplikace Edify, zejména přípravou aplikace na používání většími firmami, s čímž bude spojena větší zátěž na databázi a serverovou část aplikace. Aplikace a internetová/cloudová služba usnadní práci psychologům při zpracování výsledků jejich klientů v reálném čase, dále také umožní analýzu trendů jako podporu plánování další práce ve větších týmech. Projekt je financován za podpory EU.

Podpůrný SW pro osoby s poruchou autistického spektra

Vyvíjíme sadu podpůrných aplikací pro terapii s osobami s poruchou autistického spektra. Jde o multiplatformní nástroj dostupný z tabletu nebo webového prohlížeče. Cílem projektu je vytvoření systému, který bude usnadňovat práci psychologům a terapeutům, kteří pracují s ABA terapií. Projekt je financován za podpory EU.

Děkujeme za podporu našich projektů

Kontaktujte nás

Pokud na nás máte jakékoli dotazy a nebo se chcete zapojit do našeho týmu, tak nás neváhejte kontaktovat!